10,00 – start organizacyjnie / kwaterunek …

12,00 – Śniadanie

13,00 – Warsztaty

18,00 – Obiadokolacja

19,00 – Warsztaty