8,00 – Poranna medytacja w plenerze

9,00 Śniadanie

10,00 – 13,00 Sesja dźwiękowo medytacyjna